Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Indbyggere, kundegrundlag

Få kendskab til borgerne i kommunen. Aldersfordeling efter alder og køn, indbyggerantal og den forventede udvikling i indbyggertallet. Henvender din virksomhed sig fx til kvinder i aldersgruppen 20-50 år, så kan du nemt se, hvor mange kundeemner der er i kommunen - og hvis du tager nabokommunerne med.

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
Indbyggertal den 1. januar:  
Skive 44.739
Nabokommuner 232.828
Total 277.567
Areal (km2):  
Skive 684
Nabokommuner 3.584
Total 4.268

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
Befolkning i år 2025:  
Skive 44.469
Nabokommuner 232.373
Total 276.842
Befolkning i år 2030:  
Skive 42.872
Nabokommuner 227.899
Total 270.771
Befolkning i år 2040:  
Skive 40.982
Nabokommuner 227.976
Total 268.958

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Kvinder 0 - 9 år:  
Skive 1.898
Nabokommuner 11.352
Total 13.250
Kvinder 10 - 19 år:  
Skive 2.637
Nabokommuner 14.204
Total 16.841
Kvinder 20 - 29 år:  
Skive 1.878
Nabokommuner 10.900
Total 12.778
Kvinder 30 - 39 år:  
Skive 2.257
Nabokommuner 12.753
Total 15.010
Kvinder 40 - 49 år:  
Skive 2.428
Nabokommuner 13.737
Total 16.165
Kvinder 50 - 59 år:  
Skive 3.210
Nabokommuner 16.091
Total 19.301
Kvinder 60 - 69 år:  
Skive 3.277
Nabokommuner 15.293
Total 18.570
Kvinder 70 - 79 år:  
Skive 2.725
Nabokommuner 13.346
Total 16.071
Kvinder 80 - 89 år:  
Skive 1.435
Nabokommuner 6.802
Total 8.237
Kvinder 90+ år:  
Skive 290
Nabokommuner 1.382
Total 1.672
Antal kvinder i kommunen:  
Skive 22.035
Nabokommuner 115.860
Total 137.895

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Mænd 0 - 9 år:  
Skive 2.070
Nabokommuner 12.160
Total 14.230
Mænd 10 - 19 år:  
Skive 2.640
Nabokommuner 14.978
Total 17.618
Mænd 20 - 29 år:  
Skive 2.335
Nabokommuner 12.174
Total 14.509
Mænd 30 - 39 år:  
Skive 2.486
Nabokommuner 13.492
Total 15.978
Mænd 40 - 49 år:  
Skive 2.635
Nabokommuner 13.835
Total 16.470
Mænd 50 - 59 år:  
Skive 3.230
Nabokommuner 16.290
Total 19.520
Mænd 60 - 69 år:  
Skive 3.257
Nabokommuner 15.092
Total 18.349
Mænd 70 - 79 år:  
Skive 2.701
Nabokommuner 12.844
Total 15.545
Mænd 80 - 89 år:  
Skive 1.186
Nabokommuner 5.362
Total 6.548
Mænd 90+ år:  
Skive 164
Nabokommuner 741
Total 905
Antal mænd i kommunen:  
Skive 22.704
Nabokommuner 116.968
Total 139.672

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Indbyggertal den 1. januar 
44.739 232.828   277.567
Areal (km2) 
684 3.584   4.268

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Befolkning i år 2025 
44.469 232.373   276.842
Befolkning i år 2030 
42.872 227.899   270.771
Befolkning i år 2040 (2022) 
40.982 227.976   268.958

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Kvinder 0 - 9 år 
1.898 11.352   13.250
Kvinder 10 - 19 år 
2.637 14.204   16.841
Kvinder 20 - 29 år 
1.878 10.900   12.778
Kvinder 30 - 39 år 
2.257 12.753   15.010
Kvinder 40 - 49 år 
2.428 13.737   16.165
Kvinder 50 - 59 år 
3.210 16.091   19.301
Kvinder 60 - 69 år 
3.277 15.293   18.570
Kvinder 70 - 79 år 
2.725 13.346   16.071
Kvinder 80 - 89 år 
1.435 6.802   8.237
Kvinder 90+ år 
290 1.382   1.672
Antal kvinder i kommunen 
22.035 115.860   137.895

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Mænd 0 - 9 år 
2.070 12.160   14.230
Mænd 10 - 19 år 
2.640 14.978   17.618
Mænd 20 - 29 år 
2.335 12.174   14.509
Mænd 30 - 39 år 
2.486 13.492   15.978
Mænd 40 - 49 år 
2.635 13.835   16.470
Mænd 50 - 59 år 
3.230 16.290   19.520
Mænd 60 - 69 år 
3.257 15.092   18.349
Mænd 70 - 79 år 
2.701 12.844   15.545
Mænd 80 - 89 år 
1.186 5.362   6.548
Mænd 90+ år 
164 741   905
Antal mænd i kommunen 
22.704 116.968   139.672
Kort over kommunen