Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Skive 22.290
Nabokommuner 109.082
Total 131.372
Parcel/stuehuse, beboede:  
Skive 14.161
Nabokommuner 67.236
Total 81.397
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Skive 2.466
Nabokommuner 15.876
Total 18.342
Etageboliger, beboede:  
Skive 5.356
Nabokommuner 24.400
Total 29.756
Fritidshuse, beboede:  
Skive 224
Nabokommuner 531
Total 755

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Skive 223.044
Nabokommuner 224.228
Total 223.636
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Skive 245.742
Nabokommuner 248.979
Total 247.361
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Skive 199.576
Nabokommuner 199.482
Total 199.530

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Skive 1.163
Nabokommuner 6.843
Total 8.006
Erhvervsgymnasiale uddannelser:  
Skive 951
Nabokommuner 3.527
Total 4.478
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Skive 11.810
Nabokommuner 57.089
Total 68.899
Korte videregående uddannelser:  
Skive 1.461
Nabokommuner 7.640
Total 9.101
Mellemlange videregående uddannelser:  
Skive 4.295
Nabokommuner 23.027
Total 27.322
Lange videregående uddannelser:  
Skive 1.040
Nabokommuner 7.539
Total 8.579
Bacheloruddannelser:  
Skive 156
Nabokommuner 1.102
Total 1.258
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Skive 47
Nabokommuner 507
Total 554
Uoplyst uddannelse:  
Skive 404
Nabokommuner 2.188
Total 2.592

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar (2020) 
22.290 109.082   131.372
Parcel/stuehuse, beboede (2020) 
14.161 67.236   81.397
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede (2020) 
2.466 15.876   18.342
Etageboliger, beboede (2020) 
5.356 24.400   29.756
Fritidshuse, beboede (2020) 
224 531   755

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044 224.228   223.636
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742 248.979   247.361
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576 199.482   199.530

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2019) 
1.163 6.843   8.006
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 
951 3.527   4.478
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 
11.810 57.089   68.899
Korte videregående uddannelser (2019) 
1.461 7.640   9.101
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 
4.295 23.027   27.322
Lange videregående uddannelser (2019) 
1.040 7.539   8.579
Bacheloruddannelser (2019) 
156 1.102   1.258
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 
47 507   554
Uoplyst uddannelse (2019) 
404 2.188   2.592
Kort over kommunen