Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Skive 22.128
Nabokommuner 110.840
Total 132.968
Parcel/stuehuse, beboede:  
Skive 14.002
Nabokommuner 67.401
Total 81.403
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Skive 2.519
Nabokommuner 17.224
Total 19.743
Etageboliger, beboede:  
Skive 5.230
Nabokommuner 24.477
Total 29.707
Fritidshuse, beboede:  
Skive 258
Nabokommuner 620
Total 878

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Skive 247.931
Nabokommuner 248.980
Total 248.456
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Skive 280.383
Nabokommuner 280.331
Total 280.358
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Skive 214.526
Nabokommuner 217.423
Total 215.975

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Skive 1.248
Nabokommuner 7.069
Total 8.317
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser:  
Skive 895
Nabokommuner 3.811
Total 4.706
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Skive 11.128
Nabokommuner 54.605
Total 65.733
Korte videregående uddannelser:  
Skive 1.581
Nabokommuner 8.196
Total 9.777
Mellemlange videregående uddannelser:  
Skive 4.412
Nabokommuner 24.316
Total 28.728
Lange videregående uddannelser:  
Skive 1.171
Nabokommuner 8.532
Total 9.703
Bacheloruddannelser:  
Skive 229
Nabokommuner 1.471
Total 1.700
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Skive 50
Nabokommuner 597
Total 647
Uoplyst uddannelse:  
Skive 363
Nabokommuner 1.603
Total 1.966

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
22.128 110.840   132.968
Parcel/stuehuse, beboede 
14.002 67.401   81.403
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 
2.519 17.224   19.743
Etageboliger, beboede 
5.230 24.477   29.707
Fritidshuse, beboede 
258 620   878

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931 248.980   248.456
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383 280.331   280.358
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526 217.423   215.975

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Skive Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2023) 
1.248 7.069   8.317
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023) 
895 3.811   4.706
Erhvervsfaglige uddannelser (2023) 
11.128 54.605   65.733
Korte videregående uddannelser (2023) 
1.581 8.196   9.777
Mellemlange videregående uddannelser (2023) 
4.412 24.316   28.728
Lange videregående uddannelser (2023) 
1.171 8.532   9.703
Bacheloruddannelser (2023) 
229 1.471   1.700
Ph.d. og forskeruddannelser (2023) 
50 597   647
Uoplyst uddannelse (2023) 
363 1.603   1.966
Kort over kommunen