Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Børn & Pasning

Børn & PasningBørn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
7.764 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.350 i aldersgruppen 0-5 år (5,2 %) og 5.414 mellem 6 og 16 år (12,0 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.803 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 2.202 kr. om måneden.

I 2022 købte kommunen 6 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 24 pladser til andre kommuner.

To børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2022) 45.078   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2022) % 5,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2022) % 12,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 3.803 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 3.803 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 2.717 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 2.202 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 2.202 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 1.710 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2020) 560   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2020) 129   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2020) 1.054   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje (personale) (2020) 170   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2020) 126   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) (2020) 71   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2020) 14   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2022) 67,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2022) 47,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2022) 11,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2022) 81,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2022) 33,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2022) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2022) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2022) 24   Danmarkskort - sammenlign kommuner