Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   70.600    -25.861  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   17,0    +9,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2024)
10.241   10.256    -15  
Førtidspensionister i alt (2024)
2.462   2.176    +286  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   26,7    +0,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   51,3    -9,0  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2023)
161   231    -70  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2023) (Dage)
0   40    -40  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2023) (%)
50,4   49,1    +1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2023) (Timer)
2,3   3,3    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2023) (Timer)
3,5   4,7    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2023) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   3.085    -1.192  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   7.031    -2.536  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2024) (Kr.)
47.999   64.572    -16.573  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2024) (Kr.)
21.053   19.931    +1.122  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2024) (Kr.)
4.113,00   4.113,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2024) (Kr.)
52,00   61,00    -9,00  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2023)
118,3   545,8    -427,5  
Modtagere af genoptræning (2023)
9,9   171,1    -161,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2023)
100,7   336,7    -236,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2023)
7,7   38,0    -30,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune