Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brønderslev   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   36.540    +8.529  
Andel 65+-årige (2023) (%)
25,6   22,9    +2,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.350   7.576    +2.774  
Førtidspensionister i alt (2021)
2.356   1.548    +808  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   17,4    +9,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   30,5    +11,8  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   7,2      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
163   120    +43  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
0   5    -5  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   56,74    -6,74  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   47.371    -868  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   21.684    -1.887  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
51,3   32,8    +18,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
2,9   4,2    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
2,5   2,6    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,8   3,5    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.675    +218  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.605   1.800    +805  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
126,5   20,0    +106,5  
Modtagere af genoptræning (2021)
4,4   2,3    +2,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
107,1   17,5    +89,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
15,0   0,2    +14,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune