Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejle   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
58.576   75.235    -16.659  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
-2.642   -12.790    +10.148  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
104.518   175.739    -71.221  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
553.318   1.380.733    -827.415  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
266.300   648.654    -382.354  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
1.948.831   4.441.524    -2.492.693  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
343.428   608.742    -265.314  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.272.329   7.317.837    -4.045.508  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
43.745   41.906    +1.839  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
2.283   4.264    -1.981  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
934   885    +49  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
26.546   16.348    +10.198  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
4.968   4.371    +597  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
100   56    +44  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
535   562    -27  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
73.598   63.493    +10.105  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
2.405   3.165    -760  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
48.606   40.936    +7.670  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.196    -248  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.526   1.161    +365  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.570   1.608    -38  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
5.743   7.191    -1.448  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
17.038   11.405    +5.633  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
5.084   7.263    -2.179  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.148   10.595    +1.553  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Skive Kommune