Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Københavns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   638.117    -592.692  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   473.633    -431.539  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   528.356    -485.519  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   109.761    -107.173  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   1.032    -775  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   689    -376  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   100,0    -22,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   7.082    -7.016  
Areal (km2) (2021)
684   90    +594  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   79,7    +1,5  
Antal levendefødte (2020)
385   10.037    -9.652  
Antal døde (2020)
518   3.494    -2.976  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   667.830    -623.174  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   699.804    -655.913  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   734.031    -691.418  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   236.730    -13.686  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   255.625    -9.883  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   218.582    -19.006  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   342.385    -36.707  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   378.668    -35.948  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   307.536    -40.157  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   22.871    -22.229  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   6,4    -3,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   4.722    -4.644  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,3    -0,9  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   36,2    +8,8  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   46.052    -43.675  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   60.003    -54.390  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   465.353    -439.160  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   66.709    -55.467  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,2    -2,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   9,4    +3,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   72,9    -15,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   10,5    +14,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   33.600    -31.582  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   26.191    -23.481  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   82.671    -80.648  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   58.999    -56.866  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   39.941    -37.252  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   32.485    -29.162  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   22.917    -19.710  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   17.640    -14.949  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   6.999    -5.750  
Kvinder 90+ år (2021)
307   1.890    -1.583  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   35.288    -33.168  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   26.746    -23.965  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   73.028    -70.497  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   60.618    -58.208  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   42.564    -39.710  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   34.577    -31.243  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   22.462    -19.212  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   14.844    -12.279  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   4.144    -3.062  
Mænd 90+ år (2021)
148   513    -365  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   323.333    -300.983  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   314.784    -291.709  
Enlige kvinder (2021)
5.758   139.834    -134.076  
Enlige mænd (2021)
6.150   126.914    -120.764  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   66.823    -57.905  
Registreret partnerskab (2021)
15   572    -557  
Samlevende par (2021)
1.026   17.057    -16.031  
Samboende par (2021)
1.633   36.474    -34.841  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   334.754    -295.592  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   303.363    -297.100  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   70    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   86.419    -82.104  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   51.411    -49.362  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   47.999    -46.299  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   55    -28  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   10    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   5    -5  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   6    -6  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   55    -28  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   27    -19  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   28    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune