Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   14.640    +30.438  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   14,7    -2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2022)
238   82    +156  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   640    -370  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   23,4    -5,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   2,5    +3,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   61.856    +4.859  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   69.598    +4.840  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   2.156    +2.532  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   10.210    -1.262  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   69.598    +4.840  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   708    +501  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   274    +648  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   2.357    +8.937  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   591    +949  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   1.484    +2.896  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.370    -286  
Bacheloruddannelser (2021)
167   185    -18  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   106    -62  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   96    +244  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   192    +466  
Venteliste - musikskole (2021)
25   103    -78  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.800    -1.208  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   2.581    -2.063  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune