Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   14.569    +30.856  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,8    -2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2020)
245   82    +163  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   648    -360  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,7    -4,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   2,5    +3,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   53.239    +11.014  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   47.232    +4.441  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   2.256    +2.167  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.387    -712  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   63.562    +6.560  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   773    +390  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   216    +735  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   2.510    +9.300  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   580    +881  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.402    +2.893  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.218    -178  
Bacheloruddannelser (2019)
156   179    -23  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   84    -37  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   82    +322  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   242    +533  
Venteliste - musikskole (2020)
42   140    -98  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.750    -1.477  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   2.214    -1.599  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune