Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   14.494    +31.357  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,0    -2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2020)
245   82    +163  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   648    -360  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,7    -4,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   2,5    +3,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   52.991    +9.115  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   47.435    +2.546  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   2.207    +2.300  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.175    -406  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   61.391    +8.921  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   773    +390  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   216    +735  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   2.510    +9.300  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   580    +881  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.402    +2.893  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.218    -178  
Bacheloruddannelser (2019)
156   179    -23  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   84    -37  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   82    +322  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   255    +407  
Venteliste - musikskole (2019)
62   123    -61  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.750    -1.505  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   2.482    -1.954  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune