Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   74.550    -29.125  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   62.524    -20.430  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   65.731    -22.894  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   8.819    -6.231  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   652    -395  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   531    -218  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   100,0    -22,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   2.912    -2.846  
Areal (km2) (2021)
684   26    +658  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   83,5    -2,3  
Antal levendefødte (2020)
385   616    -231  
Antal døde (2020)
518   666    -148  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   73.720    -29.064  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   73.090    -29.199  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   73.039    -30.426  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   468.130    -245.086  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   584.078    -338.336  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   366.326    -166.750  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   663.328    -357.650  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   865.484    -522.764  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   485.833    -218.454  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.420    -778  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   340    -262  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   42,8    +2,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   4.485    -2.108  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   11.151    -5.538  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   43.396    -17.203  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   15.518    -4.276  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,0    -0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,0    -2,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   58,2    -0,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   20,8    +3,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.884    -1.866  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   5.117    -2.407  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.408    -1.385  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   3.844    -1.711  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   5.581    -2.892  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   5.943    -2.620  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.416    -1.209  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.216    -1.525  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   2.004    -755  
Kvinder 90+ år (2021)
307   613    -306  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   4.222    -2.102  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   5.378    -2.597  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.284    -753  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.309    -899  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   5.033    -2.179  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   5.538    -2.204  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.958    -708  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.401    -836  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.203    -121  
Mænd 90+ år (2021)
148   198    -50  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   39.026    -16.676  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   35.524    -12.449  
Enlige kvinder (2021)
5.758   12.650    -6.892  
Enlige mænd (2021)
6.150   8.304    -2.154  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   13.498    -4.580  
Registreret partnerskab (2021)
15   46    -31  
Samlevende par (2021)
1.026   1.453    -427  
Samboende par (2021)
1.633   1.801    -168  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   50.023    -10.861  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   24.527    -18.264  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   9    +38  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   4.010    +305  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   6.198    -4.149  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   5.786    -4.086  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   7    -7  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   6    -6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   1    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   11    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   8    +11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune