Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   74.830    -28.979  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   62.663    -20.148  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   65.641    -22.397  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   9.189    -6.582  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   673    -422  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   555    -237  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   100,0    -22,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   2.923    -2.856  
Areal (km2) (2020)
684   26    +658  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   83,3    -2,5  
Antal levendefødte (2019)
377   622    -245  
Antal døde (2019)
499   697    -198  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   73.867    -28.937  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   73.352    -29.108  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   73.538    -30.435  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   468.130    -245.086  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   584.078    -338.336  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   366.326    -166.750  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   594.616    -299.985  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   791.741    -464.675  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   421.450    -160.189  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.069    -487  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,0    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   208    -165  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   42,5    +2,1  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   4.515    -2.087  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   11.187    -5.468  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   43.803    -17.099  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   15.325    -4.325  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,0    -0,7  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,9    -2,4  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   58,5    -0,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,5    +3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.993    -1.894  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   5.072    -2.337  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   3.602    -1.533  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   3.797    -1.646  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   5.675    -2.904  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   5.907    -2.582  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.371    -1.181  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.165    -1.519  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.921    -705  
Kvinder 90+ år (2020)
312   639    -327  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   4.350    -2.149  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   5.343    -2.496  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.378    -748  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.379    -952  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   5.109    -2.191  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   5.501    -2.112  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   3.878    -661  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.405    -862  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.133    -120  
Mænd 90+ år (2020)
152   212    -60  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   39.142    -16.628  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   35.688    -12.351  
Enlige kvinder (2020)
5.682   12.710    -7.028  
Enlige mænd (2020)
6.093   8.339    -2.246  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   13.569    -4.529  
Registreret partnerskab (2020)
13   51    -38  
Samlevende par (2020)
1.040   1.394    -354  
Samboende par (2020)
1.645   1.791    -146  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   50.381    -10.680  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   24.449    -18.299  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   9    +38  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   3.930    +283  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   5.956    -4.027  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   5.450    -3.838  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   7    -7  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   6    -6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   1    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   11    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   8    +11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune