Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Glostrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   23.380    +22.045  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   18.215    +23.879  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   20.504    +22.333  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.876    -288  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   473    -216  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   757    -444  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   99,9    -22,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   1.758    -1.692  
Areal (km2) (2021)
684   13    +671  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,3    -0,1  
Antal levendefødte (2020)
385   272    +113  
Antal døde (2020)
518   245    +273  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   24.024    +20.632  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   24.790    +19.101  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   25.796    +16.817  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   238.682    -15.638  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   256.837    -11.095  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   221.426    -21.850  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   331.431    -25.753  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   364.581    -21.861  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   299.923    -32.544  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   643    -1  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,4    -2,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   119    -41  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,0    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,3    +3,7  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.648    +729  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   2.770    +2.843  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   14.637    +11.556  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   4.325    +6.917  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,0    -1,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,8    +0,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   62,6    -4,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   18,5    +6,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.261    +757  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.178    +1.532  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.498    +525  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.530    +603  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   1.518    +1.171  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   1.599    +1.724  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   1.218    +1.989  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   1.106    +1.585  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   674    +575  
Kvinder 90+ år (2021)
307   159    +148  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.382    +738  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   1.379    +1.402  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.548    +983  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.624    +786  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   1.649    +1.205  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   1.632    +1.702  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   1.096    +2.154  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   925    +1.640  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   355    +727  
Mænd 90+ år (2021)
148   49    +99  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   11.741    +10.609  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   11.639    +11.436  
Enlige kvinder (2021)
5.758   3.865    +1.893  
Enlige mænd (2021)
6.150   3.343    +2.807  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   3.936    +4.982  
Registreret partnerskab (2021)
15   8    +7  
Samlevende par (2021)
1.026   551    +475  
Samboende par (2021)
1.633   790    +843  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   15.028    +24.134  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   8.352    -2.089  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   1    +46  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   1.243    +3.072  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.252    -203  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.416    -716  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   7    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   12    +7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune