Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Glostrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   23.514    +21.564  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,7    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2022)
238   100    +138  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   2.140    -1.870  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,3    -3,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   13,3    -6,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   84.490    -17.775  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   88.237    -13.799  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.659    -971  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   10.249    -1.301  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   88.237    -13.799  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.089    +120  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   414    +508  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   4.971    +6.323  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   937    +603  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.448    +1.932  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.515    -431  
Bacheloruddannelser (2021)
167   291    -124  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   127    -83  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   219    +121  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   252    +406  
Venteliste - musikskole (2021)
25   60    -35  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   3    +19  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.358    +234  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   398    +120  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune