Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Glostrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   23.128    +22.723  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,0    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   96    +149  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   2.101    -1.813  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,8    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,3    -6,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   75.450    -13.344  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   57.145    -7.164  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.547    -1.040  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.343    -574  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   78.231    -7.919  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   969    +194  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   389    +562  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.091    +6.719  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   882    +579  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.093    +2.202  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.232    -192  
Bacheloruddannelser (2019)
156   238    -82  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   97    -50  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   251    +153  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   338    +324  
Venteliste - musikskole (2019)
62   70    -8  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   2    +32  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.290    -45  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   228    +300  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune