Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herlev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   28.953    +16.898  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,8    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   127    +118  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   690    -402  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,7    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,0    -12,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   67.196    -5.090  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   46.270    +3.711  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.799    -2.292  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.531    -762  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   75.049    -4.737  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.334    -171  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   442    +509  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.904    +5.906  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   997    +464  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.806    +1.489  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.713    -673  
Bacheloruddannelser (2019)
156   282    -126  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   205    -158  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   300    +104  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   463    +199  
Venteliste - musikskole (2019)
62   43    +19  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.899    -654  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   989    -461  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune