Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herlev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   28.913    +16.512  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,9    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   127    +118  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   690    -402  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,7    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,0    -12,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   63.788    +465  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   45.651    +6.022  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.969    -2.546  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.572    -897  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   75.176    -5.054  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.334    -171  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   442    +509  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.904    +5.906  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   997    +464  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.806    +1.489  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.713    -673  
Bacheloruddannelser (2019)
156   282    -126  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   205    -158  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   300    +104  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   493    +282  
Venteliste - musikskole (2020)
42   62    -20  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.964    -691  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   879    -264  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune