Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Albertslund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   27.731    +18.120  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,6    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   120    +125  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   554    -266  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,1    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,4    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   91.866    -29.760  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   67.267    -17.286  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.836    -1.329  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   12.563    -3.794  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   92.196    -21.884  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.432    -269  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   417    +534  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   4.888    +6.922  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   919    +542  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.793    +1.502  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.298    -258  
Bacheloruddannelser (2019)
156   320    -164  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   90    -43  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   508    -104  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   654    +8  
Venteliste - musikskole (2019)
62   205    -143  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   189    -155  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.268    -740  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune