Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Albertslund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   27.366    +18.059  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,7    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   120    +125  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   554    -266  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,1    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,4    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   91.740    -27.487  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   66.191    -14.518  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.865    -1.442  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   12.713    -4.038  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   93.133    -23.011  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.432    -269  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   417    +534  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   4.888    +6.922  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   919    +542  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.793    +1.502  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.298    -258  
Bacheloruddannelser (2019)
156   320    -164  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   90    -43  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   508    -104  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   695    +80  
Venteliste - musikskole (2020)
42   238    -196  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.717    -1.102  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune