Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Albertslund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   27.599    +17.479  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,8    -1,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2022)
238   114    +124  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   518    -248  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,7    -4,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,4    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   98.199    -31.484  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   94.362    -19.924  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.886    -1.198  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   12.966    -4.018  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   94.362    -19.924  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.433    -224  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   450    +472  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   4.729    +6.565  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   910    +630  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.768    +1.612  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.373    -289  
Bacheloruddannelser (2021)
167   379    -212  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   108    -64  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   298    +42  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   591    +67  
Venteliste - musikskole (2021)
25   183    -158  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   1    +21  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.733    -1.215  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune