Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   53.760    -9.021  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   41.561    -643  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   46.942    -5.306  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   6.818    -3.715  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
316   509    -193  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
378   759    -381  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
78,0   100,0    -22,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
65   2.348    -2.283  
Areal (km2) (2024)
684   23    +661  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   80,7    +0,2  
Antal levendefødte (2023)
341   561    -220  
Antal døde (2023)
533   526    +7  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2024)
44.469   53.825    -9.356  
Befolkning i år 2030 (2024)
42.872   53.497    -10.625  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   55.596    -14.614  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   259.773    -11.842  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   279.444    +939  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   240.936    -26.410  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   362.017    -23.003  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   397.811    -7.743  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   327.739    -41.278  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
581   775    -194  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,7   2,8    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
45   105    -60  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,2   0,4    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   40,5    +5,3  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   3.767    -1.494  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   7.547    -2.292  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   32.869    -7.358  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   9.577    +2.123  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   7,0    -1,9  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   14,0    -2,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   61,1    -4,1  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   17,8    +8,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   3.179    -1.281  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   3.214    -577  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   3.040    -1.162  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   3.622    -1.365  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   3.839    -1.411  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   3.431    -221  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   2.961    +316  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   2.359    +366  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   1.284    +151  
Kvinder 90+ år (2024)
290   291    -1  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   3.426    -1.356  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   3.439    -799  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   3.184    -849  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   3.552    -1.066  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   3.810    -1.175  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   3.443    -213  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   2.740    +517  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   1.950    +751  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   898    +288  
Mænd 90+ år (2024)
164   98    +66  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   27.220    -5.185  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   26.540    -3.836  
Enlige kvinder (2024)
5.865   8.508    -2.643  
Enlige mænd (2024)
6.170   7.165    -995  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   8.942    -208  
Registreret partnerskab (2024)
14   29    -15  
Samlevende par (2024)
1.032   1.425    -393  
Samboende par (2024)
1.551   1.385    +166  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   32.179    +5.621  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   21.581    -14.642  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   4    +43  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   2.779    +1.203  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   3.832    -2.066  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   3.831    -2.260  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   5    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   1    +5  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   0    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   8    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   13    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune