Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   53.527    -7.676  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   42.554    -39  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   47.541    -4.297  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   5.986    -3.379  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   448    -197  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   671    -353  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   100,0    -22,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   2.337    -2.270  
Areal (km2) (2020)
684   23    +661  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   80,6    +0,2  
Antal levendefødte (2019)
377   589    -212  
Antal døde (2019)
499   483    +16  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   54.566    -9.636  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   55.766    -11.522  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   57.502    -14.399  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   235.914    -12.870  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   252.026    -6.284  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   220.605    -21.029  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   318.575    -23.944  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   348.755    -21.689  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   289.977    -28.716  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   994    -412  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,7    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   165    -122  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   40,1    +4,5  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   4.008    -1.580  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   7.224    -1.505  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   33.123    -6.419  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   9.172    +1.828  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   7,5    -2,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,5    -1,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   61,9    -3,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   17,1    +6,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.219    -1.120  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.148    -413  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   3.320    -1.251  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   3.558    -1.407  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.742    -971  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   3.524    -199  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   2.782    +408  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.353    +293  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.170    +46  
Kvinder 90+ år (2020)
312   322    -10  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   3.450    -1.249  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.311    -464  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.397    -767  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.519    -1.092  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.731    -813  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   3.467    -78  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   2.658    +559  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   1.959    +584  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   789    +224  
Mænd 90+ år (2020)
152   108    +44  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   27.138    -4.624  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   26.389    -3.052  
Enlige kvinder (2020)
5.682   8.284    -2.602  
Enlige mænd (2020)
6.093   6.883    -790  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   9.180    -140  
Registreret partnerskab (2020)
13   35    -22  
Samlevende par (2020)
1.040   1.342    -302  
Samboende par (2020)
1.645   1.505    +140  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   33.969    +5.732  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   19.558    -13.408  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   4    +43  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   3.006    +1.207  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   3.852    -1.923  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   3.837    -2.225  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   1    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   13    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune