Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   53.451    -8.026  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   42.351    -257  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   47.525    -4.688  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   5.926    -3.338  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   452    -195  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   656    -343  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   100,0    -22,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   2.334    -2.268  
Areal (km2) (2021)
684   23    +661  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,9    +0,3  
Antal levendefødte (2020)
385   599    -214  
Antal døde (2020)
518   511    +7  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   54.402    -9.746  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   55.788    -11.897  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   57.746    -15.133  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   235.914    -12.870  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   252.026    -6.284  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   220.605    -21.029  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   328.742    -23.064  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   359.764    -17.044  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   299.266    -31.887  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.362    -720  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,1    -2,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   278    -200  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,0    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   40,2    +4,8  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.962    -1.585  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.287    -1.674  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   32.984    -6.791  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   9.218    +2.024  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,4    -2,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,6    -1,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   61,7    -4,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   17,2    +7,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.232    -1.214  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.173    -463  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.215    -1.192  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   3.600    -1.467  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.797    -1.108  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   3.476    -153  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.780    +427  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.402    +289  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.164    +85  
Kvinder 90+ år (2021)
307   328    -21  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.354    -1.234  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.371    -590  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.280    -749  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.511    -1.101  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.792    -938  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.437    -103  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.665    +585  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   1.957    +608  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   810    +272  
Mænd 90+ år (2021)
148   107    +41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   27.167    -4.817  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   26.284    -3.209  
Enlige kvinder (2021)
5.758   8.364    -2.606  
Enlige mænd (2021)
6.150   6.961    -811  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   9.058    -140  
Registreret partnerskab (2021)
15   29    -14  
Samlevende par (2021)
1.026   1.395    -369  
Samboende par (2021)
1.633   1.492    +141  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   33.510    +5.652  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   19.941    -13.678  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   4    +43  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   2.928    +1.387  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.246    -2.197  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   3.988    -2.288  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   1    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   13    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune