Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   53.527    -7.676  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,5    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2020)
245   244    +1  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   620    -332  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,9    -4,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   79.252    -17.146  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   61.266    -11.285  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   4.800    -293  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   10.366    -1.597  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   76.743    -6.431  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.493    -1.330  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   870    +81  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.262    +548  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.998    -537  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.945    -650  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.200    -2.160  
Bacheloruddannelser (2019)
156   726    -570  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   270    -223  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   713    -309  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.527    -865  
Venteliste - musikskole (2019)
62   114    -52  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   46    -12  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.419    -174  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   28    +500  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune