Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   53.443    -8.374  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,8    -1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2023)
233   251    -18  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   557    -299  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   22,2    -4,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   84.819    -12.641  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   63.904    -8.546  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   5.455    -591  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   11.274    -2.203  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   81.620    -5.917  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   2.563    -1.334  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   894    +9  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   10.377    +937  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   2.049    -494  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   5.321    -856  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   3.927    -2.756  
Bacheloruddannelser (2022)
176   792    -616  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   355    -293  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   469    -114  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   1.091    -678  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune