Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   53.267    -8.189  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,8    -1,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2022)
238   251    -13  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   562    -292  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,4    -4,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   83.357    -16.642  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   80.842    -6.404  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   4.805    -117  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   11.197    -2.249  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   80.842    -6.404  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   2.509    -1.300  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   854    +68  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   10.538    +756  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.018    -478  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   5.160    -780  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   3.769    -2.685  
Bacheloruddannelser (2021)
167   803    -636  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   310    -266  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   474    -134  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.364    -706  
Venteliste - musikskole (2021)
25   107    -82  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.518    +74  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   75    +443  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune