Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Høje-Taastrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   50.759    -4.908  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,4    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   205    +40  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   450    -162  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,0    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   22,9    -16,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   93.169    -31.063  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   61.580    -11.599  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.942    -4.435  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   11.209    -2.440  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   82.743    -12.431  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.024    -861  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   816    +135  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.678    +1.132  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.024    -563  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.270    +25  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.538    -1.498  
Bacheloruddannelser (2019)
156   450    -294  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   248    -201  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   703    -299  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   714    -52  
Venteliste - musikskole (2019)
62   71    -9  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   39    -5  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.280    -1.035  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   783    -255  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune