Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Høje-Taastrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   53.053    -7.975  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,1    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2022)
238   197    +41  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   484    -214  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,1    -3,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   22,9    -16,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   100.680    -33.965  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   84.814    -10.376  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   8.823    -4.135  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   11.298    -2.350  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   84.814    -10.376  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   2.218    -1.009  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   887    +35  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   10.354    +940  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.221    -681  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   4.916    -536  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   3.050    -1.966  
Bacheloruddannelser (2021)
167   569    -402  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   257    -213  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   668    -328  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   537    +121  
Venteliste - musikskole (2021)
25   54    -29  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   24    -2  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.400    -808  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.189    -671  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune