Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rødovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   41.113    +4.312  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,0    -0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   169    +76  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   550    -262  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,1    -6,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   80.832    -16.579  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   59.383    -7.710  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.066    -643  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.108    -1.433  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   77.466    -7.344  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.805    -642  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   560    +391  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   8.367    +3.443  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.406    +55  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.940    +355  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.616    -1.576  
Bacheloruddannelser (2019)
156   525    -369  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   244    -197  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   444    -40  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.009    -234  
Venteliste - musikskole (2020)
42   303    -261  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   343    -317  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   223    +1.050  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   80    +535  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune