Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rødovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   42.563    +2.506  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,2    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2023)
233   182    +51  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   557    -299  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   21,4    -3,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   13,1    -6,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   91.653    -19.475  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   63.769    -8.411  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   5.306    -442  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   10.914    -1.843  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   82.698    -6.995  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   1.979    -750  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   618    +285  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   8.033    +3.281  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   1.523    +32  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   4.695    -230  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   3.413    -2.242  
Bacheloruddannelser (2022)
176   618    -442  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   341    -279  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   430    -75  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   683    -270  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune