Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ishøj   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   22.989    +22.862  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,3    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   96    +149  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   408    -120  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,3    -2,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   22,3    -15,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   96.698    -34.592  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   64.381    -14.400  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.059    -3.552  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   11.786    -3.017  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   87.904    -17.592  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   854    +309  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   380    +571  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   4.679    +7.131  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   776    +685  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.762    +2.533  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   935    +105  
Bacheloruddannelser (2019)
156   212    -56  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   78    -31  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   421    -17  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   484    +178  
Venteliste - musikskole (2019)
62   68    -6  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   11    +23  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   499    +29  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune