Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ishøj   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   23.131    +22.294  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,4    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   96    +149  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   408    -120  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,3    -2,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   22,3    -15,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   99.121    -34.868  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   63.343    -11.670  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.472    -4.049  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   11.786    -3.111  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   87.457    -17.335  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   854    +309  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   380    +571  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   4.679    +7.131  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   776    +685  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.762    +2.533  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   935    +105  
Bacheloruddannelser (2019)
156   212    -56  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   78    -31  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   421    -17  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   471    +304  
Venteliste - musikskole (2020)
42   73    -31  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   24    +2  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.052    -779  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   379    +236  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune