Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ishøj   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   23.225    +21.853  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,4    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2022)
238   96    +142  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   407    -137  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,1    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   22,3    -15,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   99.196    -32.481  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   87.661    -13.223  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   8.629    -3.941  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   11.847    -2.899  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   87.661    -13.223  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   914    +295  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   422    +500  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   4.487    +6.807  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   813    +727  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   1.953    +2.427  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.067    +17  
Bacheloruddannelser (2021)
167   222    -55  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   87    -43  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   371    -31  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   384    +274  
Venteliste - musikskole (2021)
25   54    -29  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   15    +7  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.378    +214  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   588    -70  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune