Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vallensbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   16.515    +28.910  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,2    -2,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2020)
245   90    +155  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   713    -425  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,6    -4,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,5    -2,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   65.740    -1.487  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   56.547    -4.874  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   3.808    +615  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   11.520    -2.845  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   75.129    -5.007  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   684    +479  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   325    +626  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.284    +8.526  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   710    +751  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.557    +2.738  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.124    -84  
Bacheloruddannelser (2019)
156   210    -54  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   75    -28  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   197    +207  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   605    +170  
Venteliste - musikskole (2020)
42   187    -145  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   5    +21  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   890    +383  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   527    +88  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune