Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Furesø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   41.001    +4.424  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,3    -2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   222    +23  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   606    -318  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,8    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,9    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   71.906    -7.653  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   55.143    -3.470  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.475    -2.052  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.720    -2.045  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.113    +9  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.669    -506  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   516    +435  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.308    +6.502  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.441    +20  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.747    -452  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   5.195    -4.155  
Bacheloruddannelser (2019)
156   535    -379  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   758    -711  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   365    +39  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.122    -347  
Venteliste - musikskole (2020)
42   74    -32  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   36    -10  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   3.291    -2.018  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   548    +67  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune