Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Furesø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   40.965    +4.886  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,2    -2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   222    +23  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   606    -318  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,8    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,9    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   71.926    -9.820  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   55.871    -5.890  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.415    -1.908  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   10.856    -2.087  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   71.423    -1.111  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.669    -506  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   516    +435  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.308    +6.502  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.441    +20  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.747    -452  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   5.195    -4.155  
Bacheloruddannelser (2019)
156   535    -379  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   758    -711  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   365    +39  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.203    -541  
Venteliste - musikskole (2019)
62   53    +9  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   40    -6  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.873    -1.628  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   474    +54  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune