Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Furesø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   41.402    +3.676  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   15,2    -3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2022)
238   211    +27  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   593    -323  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,5    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,9    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   74.125    -7.410  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.957    +1.481  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.439    -1.751  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   11.082    -2.134  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.957    +1.481  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.632    -423  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   547    +375  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.007    +6.287  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.404    +136  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   4.667    -287  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   5.642    -4.558  
Bacheloruddannelser (2021)
167   500    -333  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   892    -848  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   280    +60  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.081    -423  
Venteliste - musikskole (2021)
25   83    -58  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   29    -7  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   3.343    -1.751  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   576    -58  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune