Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Allerød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   25.633    +20.218  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,7    -3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   136    +109  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   760    -472  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,4    -3,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   9,6    -3,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   82.892    -20.786  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   62.560    -12.579  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.324    -1.817  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   11.612    -2.843  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   73.775    -3.463  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.120    +43  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   416    +535  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.969    +7.841  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.015    +446  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.904    +1.391  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.944    -1.904  
Bacheloruddannelser (2019)
156   317    -161  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   377    -330  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   127    +277  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   825    -163  
Venteliste - musikskole (2019)
62   38    +24  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.555    -1.310  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.123    -595  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune