Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Allerød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   25.893    +19.532  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,4    -3,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   136    +109  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   760    -472  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,4    -3,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   9,6    -3,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   80.841    -16.588  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   61.518    -9.845  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.463    -2.040  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   11.297    -2.622  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   73.279    -3.157  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.120    +43  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   416    +535  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.969    +7.841  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.015    +446  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.904    +1.391  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.944    -1.904  
Bacheloruddannelser (2019)
156   317    -161  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   377    -330  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   127    +277  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   822    -47  
Venteliste - musikskole (2020)
42   52    -10  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   2    +24  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.592    -1.319  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.200    -585  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune