Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fredensborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   40.998    +4.427  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,6    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   165    +80  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   626    -338  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   23,3    -16,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   77.676    -13.423  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   52.175    -502  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.110    -3.687  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.159    -1.484  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   73.397    -3.275  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.814    -651  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   504    +447  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   6.865    +4.945  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.418    +43  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.375    -80  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.630    -2.590  
Bacheloruddannelser (2019)
156   588    -432  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   374    -327  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   492    -88  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   743    +32  
Venteliste - musikskole (2020)
42   66    -24  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   16    +10  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.270    -997  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.152    -537  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune