Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Helsingør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   62.695    -16.844  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   250    -5  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   796    -508  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,2    -3,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,9    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   75.873    -13.767  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   53.367    -3.386  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.806    -2.299  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.653    -884  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   76.373    -6.061  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.015    -1.852  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   838    +113  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.888    -78  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.118    -657  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.747    -2.452  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.799    -2.759  
Bacheloruddannelser (2019)
156   662    -506  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   286    -239  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   571    -167  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   863    -201  
Venteliste - musikskole (2019)
62   154    -92  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   50    -16  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.571    -326  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   145    +383  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune