Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Helsingør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   62.875    -17.797  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   242    -4  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   770    -500  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,3    -4,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,9    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   79.534    -12.819  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   79.429    -4.991  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.066    -2.378  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.617    -669  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   79.429    -4.991  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.061    -1.852  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   830    +92  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   11.184    +110  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.225    -685  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   7.070    -2.690  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   4.390    -3.306  
Bacheloruddannelser (2021)
167   712    -545  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   355    -311  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   549    -209  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   884    -226  
Venteliste - musikskole (2021)
25   111    -86  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   123    -100  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   71    -49  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.728    -136  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   79    +439  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune