Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Helsingør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   63.000    -17.575  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,4    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   250    -5  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   796    -508  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,2    -3,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,9    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   77.190    -12.937  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   54.208    -2.535  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.212    -2.789  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.563    -888  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   77.180    -7.058  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.015    -1.852  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   838    +113  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.888    -78  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.118    -657  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.747    -2.452  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.799    -2.759  
Bacheloruddannelser (2019)
156   662    -506  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   286    -239  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   571    -167  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   812    -37  
Venteliste - musikskole (2020)
42   151    -109  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   39    -13  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.712    -439  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   158    +457  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune