Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hillerød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   51.183    -5.332  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,0    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   217    +28  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   608    -320  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,4    -3,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,7    -15,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   74.700    -12.594  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   50.636    -655  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.769    -4.262  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   11.199    -2.430  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   79.430    -9.118  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.323    -1.160  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   860    +91  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.781    +2.029  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.080    -619  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.141    -1.846  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.887    -2.847  
Bacheloruddannelser (2019)
156   508    -352  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   408    -361  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   407    -3  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.051    -389  
Venteliste - musikskole (2019)
62   84    -22  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   527    -493  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.253    -1.008  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   83    +445  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune