Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rudersdal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   57.024    -11.599  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,5    -2,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   274    -29  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   637    -349  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,2    -4,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,3    -6,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   67.648    -3.395  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   51.074    +599  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.304    -881  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.634    -959  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.524    +3.598  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.998    -1.835  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   942    +9  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.783    +6.027  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.714    -253  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.709    -1.414  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   8.890    -7.850  
Bacheloruddannelser (2019)
156   1.082    -926  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   1.109    -1.062  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   673    -269  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.380    -605  
Venteliste - musikskole (2020)
42   236    -194  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   1    +25  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   4.181    -2.908  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.476    -861  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune