Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rudersdal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   56.728    -10.877  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,9    -2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   274    -29  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   637    -349  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,2    -4,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,3    -6,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   65.792    -3.686  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.533    +448  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.039    -532  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.578    -809  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.186    +6.126  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.998    -1.835  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   942    +9  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.783    +6.027  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.714    -253  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.709    -1.414  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   8.890    -7.850  
Bacheloruddannelser (2019)
156   1.082    -926  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   1.109    -1.062  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   673    -269  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.424    -762  
Venteliste - musikskole (2019)
62   228    -166  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   18    +16  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   4.181    -2.936  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.485    -957  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune