Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Egedal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   43.354    +2.497  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,4    -2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   13    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   204    +41  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   412    -124  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   25,2    -6,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,8    -5,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   73.296    -11.190  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   56.631    -6.650  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.149    -642  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   11.011    -2.242  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   71.144    -832  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.629    -466  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   644    +307  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.757    +2.053  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.964    -503  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.465    -170  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.645    -1.605  
Bacheloruddannelser (2019)
156   440    -284  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   334    -287  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   224    +180  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   899    -237  
Venteliste - musikskole (2019)
62   63    -1  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   6    +28  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.035    -790  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.832    -1.304  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune