Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Egedal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   43.696    +1.729  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,9    -2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   13    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   204    +41  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   412    -124  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   25,2    -6,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,8    -5,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   76.609    -12.356  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   57.839    -6.166  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.578    -1.155  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.919    -2.244  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   72.682    -2.560  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.629    -466  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   644    +307  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.757    +2.053  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.964    -503  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.465    -170  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.645    -1.605  
Bacheloruddannelser (2019)
156   440    -284  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   334    -287  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   224    +180  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   896    -121  
Venteliste - musikskole (2020)
42   84    -42  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   18    +8  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.070    -797  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.763    -1.148  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune