Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Egedal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   44.375    +703  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   14,5    -2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   11    +5  
Antal normalklasser (2022)
238   206    +32  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   435    -165  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   23,3    -5,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   11,8    -5,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   77.710    -10.995  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.112    +1.326  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.494    -806  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   10.691    -1.743  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.112    +1.326  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.638    -429  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   746    +176  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   9.296    +1.998  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.001    -461  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   4.777    -397  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   3.122    -2.038  
Bacheloruddannelser (2021)
167   444    -277  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   382    -338  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   210    +130  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   832    -174  
Venteliste - musikskole (2021)
25   79    -54  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   23    -1  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.205    -613  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.911    -1.393  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune