Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Greve   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   50.514    -5.089  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,8    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2020)
245   230    +15  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   573    -285  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,4    -3,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,4    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   66.369    -2.116  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   48.593    +3.080  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.090    -1.667  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.537    -862  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   69.268    +854  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.914    -751  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.021    -70  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.706    +104  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.008    -547  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.331    -36  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.530    -1.490  
Bacheloruddannelser (2019)
156   425    -269  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   166    -119  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   388    +16  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   763    +12  
Venteliste - musikskole (2020)
42   83    -41  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   17    +9  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.980    -707  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.184    -569  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune