Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Halsnæs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   31.420    +14.005  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   27.791    +14.303  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   28.828    +14.009  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.592    -4  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   430    -173  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   395    -82  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   92,1    -14,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   258    -192  
Areal (km2) (2021)
684   122    +562  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,3    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
385   260    +125  
Antal døde (2020)
518   363    +155  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   31.841    +12.815  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   32.382    +11.509  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   33.078    +9.535  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   229.476    -6.432  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   246.483    -741  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   212.910    -13.334  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   317.475    -11.797  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   346.516    -3.796  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   289.186    -21.807  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   673    -31  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,6    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   127    -49  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   46,5    -1,5  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.590    +787  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   3.616    +1.997  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   17.780    +8.413  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   8.434    +2.808  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,1    +0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,5    +0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   56,6    +1,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   26,8    -2,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.308    +710  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.689    +1.021  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.240    +783  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.422    +711  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.024    +665  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.448    +875  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.402    +805  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.211    +480  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   878    +371  
Kvinder 90+ år (2021)
307   152    +155  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.443    +677  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   1.814    +967  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.366    +1.165  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.443    +967  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   2.031    +823  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   2.436    +898  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.227    +1.023  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.138    +427  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   674    +408  
Mænd 90+ år (2021)
148   74    +74  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   15.774    +6.576  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   15.646    +7.429  
Enlige kvinder (2021)
5.758   4.773    +985  
Enlige mænd (2021)
6.150   4.244    +1.906  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   6.192    +2.726  
Registreret partnerskab (2021)
15   26    -11  
Samlevende par (2021)
1.026   693    +333  
Samboende par (2021)
1.633   842    +791  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   23.667    +15.495  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   7.753    -1.490  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   6    +41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   2.552    +1.763  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.852    +197  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.865    -165  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   13    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune