Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Halsnæs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   31.384    +14.467  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   27.835    +14.680  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   28.841    +14.403  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   2.543    +64  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   416    -165  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   394    -76  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   91,4    -14,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   257    -190  
Areal (km2) (2020)
684   122    +562  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   79,8    +1,0  
Antal levendefødte (2019)
377   238    +139  
Antal døde (2019)
499   372    +127  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   31.899    +13.031  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   32.435    +11.809  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   33.126    +9.977  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   229.476    -6.432  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   246.483    -741  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   212.910    -13.334  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   311.609    -16.978  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   342.841    -15.775  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   281.227    -19.966  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   517    +65  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,6    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   95    -52  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,7    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   46,2    -1,6  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   1.573    +855  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   3.674    +2.045  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   17.884    +8.820  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   8.253    +2.747  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,0    +0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,7    +0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   57,0    +1,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   26,3    -2,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   1.340    +759  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   1.741    +994  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   1.231    +838  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   1.449    +702  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   2.047    +724  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   2.449    +876  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   2.380    +810  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.159    +487  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   830    +386  
Kvinder 90+ år (2020)
312   149    +163  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   1.417    +784  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   1.842    +1.005  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   1.432    +1.198  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   1.425    +1.002  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   2.026    +892  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   2.433    +956  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   2.239    +978  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.090    +453  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   636    +377  
Mænd 90+ år (2020)
152   69    +83  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   15.775    +6.739  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   15.609    +7.728  
Enlige kvinder (2020)
5.682   4.734    +948  
Enlige mænd (2020)
6.093   4.209    +1.884  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   6.205    +2.835  
Registreret partnerskab (2020)
13   27    -14  
Samlevende par (2020)
1.040   682    +358  
Samboende par (2020)
1.645   838    +807  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   23.848    +15.853  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   7.536    -1.386  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   6    +41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   2.812    +1.401  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   1.656    +273  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   1.847    -235  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   13    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune