Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Solrød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   23.441    +21.984  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   21.263    +20.831  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   22.004    +20.833  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   1.437    +1.151  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   279    -22  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   334    -21  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   96,0    -18,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   585    -519  
Areal (km2) (2021)
684   40    +644  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   82,6    -1,4  
Antal levendefødte (2020)
385   245    +140  
Antal døde (2020)
518   175    +343  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   24.532    +20.124  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   25.759    +18.132  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   27.694    +14.919  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   298.425    -75.381  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   329.792    -84.050  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   268.401    -68.825  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   409.689    -104.011  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   466.708    -123.988  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   355.111    -87.732  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   414    +228  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   73    +5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,6    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,6    +3,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.775    +602  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   3.435    +2.178  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   13.560    +12.633  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   4.671    +6.571  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,6    -2,4  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,7    -2,3  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,8    -0,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   19,9    +4,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.395    +623  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.613    +1.097  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   850    +1.173  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.377    +756  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   1.760    +929  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   1.734    +1.589  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   1.196    +2.011  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   1.357    +1.334  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   502    +747  
Kvinder 90+ år (2021)
307   85    +222  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.513    +607  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   1.627    +1.154  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   988    +1.543  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.300    +1.110  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   1.681    +1.173  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   1.714    +1.620  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   1.173    +2.077  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   1.171    +1.394  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   374    +708  
Mænd 90+ år (2021)
148   31    +117  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   11.869    +10.481  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   11.572    +11.503  
Enlige kvinder (2021)
5.758   2.551    +3.207  
Enlige mænd (2021)
6.150   1.997    +4.153  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   4.959    +3.959  
Registreret partnerskab (2021)
15   7    +8  
Samlevende par (2021)
1.026   571    +455  
Samboende par (2021)
1.633   584    +1.049  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   18.453    +20.709  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   4.988    +1.275  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   5    +42  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   1.439    +2.876  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.593    +456  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.669    +31  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   4    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   15    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune