Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Solrød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   23.255    +22.596  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,9    -2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   118    +127  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   673    -385  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   63.433    -1.327  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.428    +553  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.488    -1.981  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.589    -820  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.587    +5.725  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   903    +260  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   496    +455  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.288    +6.522  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.028    +433  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.154    +2.141  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.305    -265  
Bacheloruddannelser (2019)
156   217    -61  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   84    -37  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   120    +284  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   256    +406  
Venteliste - musikskole (2019)
62   16    +46  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.500    -255  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   330    +198  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune