Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Solrød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   23.794    +21.284  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   14,5    -2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2022)
238   112    +126  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   664    -394  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   23,8    -5,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   66.741    -26  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   67.595    +6.843  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.619    -1.931  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.718    -770  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   67.595    +6.843  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   972    +237  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   501    +421  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.045    +6.249  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.094    +446  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.296    +2.084  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.548    -464  
Bacheloruddannelser (2021)
167   216    -49  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   101    -57  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   123    +217  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   192    +466  
Venteliste - musikskole (2021)
25   20    +5  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.500    +92  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   825    -307  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune