Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gribskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   41.147    +3.931  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,7    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   137    +101  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   386    -116  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,7    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   30,9    -24,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   96.171    -29.456  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   77.011    -2.573  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.274    -6.586  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.064    -116  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   77.011    -2.573  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.552    -343  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   499    +423  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   9.326    +1.968  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.364    +176  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   4.283    +97  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.864    -780  
Bacheloruddannelser (2021)
167   327    -160  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   167    -123  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   317    +23  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   532    +126  
Venteliste - musikskole (2021)
25   67    -42  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   7    +15  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.626    -34  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.665    -1.147  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune