Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gribskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   41.048    +4.803  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,5    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   134    +111  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   413    -125  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   30,9    -24,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   84.984    -22.878  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   47.925    +2.056  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   12.528    -8.021  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.971    -202  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   71.233    -921  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.479    -316  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   463    +488  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.562    +2.248  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.325    +136  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.138    +157  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.696    -656  
Bacheloruddannelser (2019)
156   320    -164  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   152    -105  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   342    +62  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   587    +75  
Venteliste - musikskole (2019)
62   57    +5  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.619    -374  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.694    -1.166  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune