Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odsherred   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   32.923    +12.502  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   30.682    +11.412  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   31.194    +11.643  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   1.729    +859  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   253    +4  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   272    +41  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   69,2    +8,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   93    -27  
Areal (km2) (2021)
684   354    +330  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   79,9    +1,3  
Antal levendefødte (2020)
385   206    +179  
Antal døde (2020)
518   487    +31  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   32.890    +11.766  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   32.926    +10.965  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   32.829    +9.784  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   217.089    +5.955  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   233.164    +12.578  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   201.060    -1.484  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   294.814    +10.864  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   320.930    +21.790  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   268.774    -1.395  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   697    -55  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,1    -2,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   141    -63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,0    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   49,1    -4,1  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.402    +975  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   3.369    +2.244  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   17.748    +8.445  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   10.404    +838  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   4,3    +0,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,2    +2,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   53,9    +3,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   31,6    -6,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.228    +790  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.615    +1.095  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.171    +852  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.248    +885  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   1.903    +786  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.498    +825  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.854    +353  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.675    +16  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.048    +201  
Kvinder 90+ år (2021)
307   211    +96  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.213    +907  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   1.771    +1.010  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.419    +1.112  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.373    +1.037  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   1.869    +985  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   2.550    +784  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.678    +572  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.616    -51  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   892    +190  
Mænd 90+ år (2021)
148   91    +57  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   16.451    +5.899  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   16.472    +6.603  
Enlige kvinder (2021)
5.758   5.274    +484  
Enlige mænd (2021)
6.150   4.995    +1.155  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   6.390    +2.528  
Registreret partnerskab (2021)
15   16    -1  
Samlevende par (2021)
1.026   744    +282  
Samboende par (2021)
1.633   1.007    +626  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   26.653    +12.509  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   6.270    -7  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   13    +34  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   2.630    +1.685  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.994    +55  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.124    -424  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   9    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   5    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune