Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odsherred   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   32.957    +12.894  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   30.744    +11.771  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   31.260    +11.984  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   1.697    +910  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   234    +17  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   281    +37  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   69,3    +8,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   93    -26  
Areal (km2) (2020)
684   354    +329  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   79,9    +0,9  
Antal levendefødte (2019)
377   203    +174  
Antal døde (2019)
499   477    +22  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   33.045    +11.885  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   33.186    +11.058  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   33.304    +9.799  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   210.297    +5.006  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   223.566    +10.828  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   197.126    -1.464  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   285.198    +9.433  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   307.321    +19.745  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   263.237    -1.976  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   575    +7  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,2    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   106    -63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,8    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   48,8    -4,2  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   1.409    +1.019  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   3.457    +2.262  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   17.791    +8.913  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   10.300    +700  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   4,3    +1,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,5    +2,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   54,0    +4,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   31,3    -7,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   1.237    +862  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   1.633    +1.102  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   1.180    +889  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   1.263    +888  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   1.917    +854  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   2.518    +807  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   2.807    +383  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.663    -17  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   983    +233  
Kvinder 90+ år (2020)
312   227    +85  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   1.259    +942  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   1.841    +1.006  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   1.419    +1.211  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   1.362    +1.065  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   1.908    +1.010  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   2.579    +810  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   2.641    +576  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.594    -51  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   837    +176  
Mænd 90+ år (2020)
152   89    +63  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   16.428    +6.086  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   16.529    +6.808  
Enlige kvinder (2020)
5.682   5.220    +462  
Enlige mænd (2020)
6.093   4.958    +1.135  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   6.408    +2.632  
Registreret partnerskab (2020)
13   16    -3  
Samlevende par (2020)
1.040   749    +291  
Samboende par (2020)
1.645   980    +665  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   26.877    +12.824  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   6.080    +70  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   13    +34  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   2.431    +1.782  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   1.859    +70  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   1.909    -297  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   9    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   5    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune