Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   72.810    -27.732  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,8    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2022)
238   258    -20  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   466    -196  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,7    -3,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   28,1    -21,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   64.451    +2.264  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.322    +3.116  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   13.141    -8.453  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   7.740    +1.208  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.322    +3.116  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   2.712    -1.503  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.038    -116  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   16.783    -5.489  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.558    -1.018  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   7.800    -3.420  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   2.910    -1.826  
Bacheloruddannelser (2021)
167   494    -327  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   177    -133  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   544    -204  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   946    -288  
Venteliste - musikskole (2021)
25   104    -79  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   40    -18  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.023    -431  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   877    -359  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune