Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   71.913    -26.488  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,1    -0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   275    -30  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   1.115    -827  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,3    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   28,1    -21,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   72.658    -8.405  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   43.827    +7.846  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   12.509    -8.086  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   7.383    +1.292  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.828    +3.294  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.558    -1.395  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   860    +91  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   17.112    -5.302  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.367    -906  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.363    -3.068  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.473    -1.433  
Bacheloruddannelser (2019)
156   459    -303  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   164    -117  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   594    -190  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.041    -266  
Venteliste - musikskole (2020)
42   155    -113  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   19    +92  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   38    -12  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.860    -587  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.074    -459  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune