Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Faxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   36.576    +9.275  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   146    +99  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   783    -495  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,5    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,2    -12,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   63.483    -1.377  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   43.230    +6.751  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.812    -3.305  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.257    +512  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   65.165    +5.147  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.058    +105  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   412    +539  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.799    +2.011  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.173    +288  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.110    +1.185  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   955    +85  
Bacheloruddannelser (2019)
156   177    -21  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   60    -13  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   326    +78  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   469    +193  
Venteliste - musikskole (2019)
62   76    -14  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.286    -41  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   302    +226  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune