Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Faxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   37.161    +7.917  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,0    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2022)
238   141    +97  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   748    -478  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,2    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   19,2    -12,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   70.285    -3.570  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   75.473    -1.035  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.997    -3.309  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.202    -254  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   75.473    -1.035  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.085    +124  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   413    +509  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   9.730    +1.564  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.232    +308  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.310    +1.070  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.117    -33  
Bacheloruddannelser (2021)
167   230    -63  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   70    -26  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   334    +6  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   422    +236  
Venteliste - musikskole (2021)
25   67    -42  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   2    +20  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.150    +442  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   466    +52  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune