Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Faxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   36.713    +8.712  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,4    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   146    +99  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   783    -495  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,5    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,2    -12,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   75.162    -10.909  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   49.589    +2.084  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.212    -3.789  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.308    -633  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   75.154    -5.032  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.058    +105  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   412    +539  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.799    +2.011  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.173    +288  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.110    +1.185  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   955    +85  
Bacheloruddannelser (2019)
156   177    -21  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   60    -13  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   326    +78  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   532    +243  
Venteliste - musikskole (2020)
42   98    -56  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.343    -70  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   388    +227  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune