Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   48.309    -3.570  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   43.896    -2.978  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   45.080    -3.444  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   3.229    -126  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
307   250    +57  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
375   362    +13  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
77,8   72,4    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
66   84    -18  
Areal (km2) (2023)
684   576    +108  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   80,5    +0,4  
Antal levendefødte (2023)
341   332    +9  
Antal døde (2023)
533   582    -49  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
44.365   48.134    -3.769  
Befolkning i år 2030 (2023)
43.170   47.637    -4.467  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   46.837    -5.855  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   255.624    -7.693  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   283.355    -2.972  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   227.931    -13.405  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   345.014    -6.000  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   386.933    +3.135  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   303.153    -16.692  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
504   647    -143  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
25   68    -43  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,1   0,3    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   46,1    -0,3  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   2.411    -138  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   5.516    -261  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   27.871    -2.360  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   12.511    -811  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   5,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   11,4    +0,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   57,7    -0,7  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   25,9    +0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   2.048    -150  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   2.608    +29  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   2.046    -168  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   2.405    -148  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   2.846    -418  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   3.638    -428  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   3.580    -303  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   3.090    -365  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   1.454    -19  
Kvinder 90+ år (2024)
290   270    +20  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   2.212    -142  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   2.790    -150  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   2.406    -71  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   2.597    -111  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   2.823    -188  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   3.756    -526  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   3.456    -199  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   2.927    -226  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   1.211    -25  
Mænd 90+ år (2024)
164   146    +18  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   23.985    -1.950  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   24.324    -1.620  
Enlige kvinder (2024)
5.865   7.419    -1.554  
Enlige mænd (2024)
6.170   7.130    -960  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   8.721    +13  
Registreret partnerskab (2024)
14   11    +3  
Samlevende par (2024)
1.032   1.239    -207  
Samboende par (2024)
1.551   1.597    -46  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   38.492    -692  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   9.817    -2.878  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   34    +13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   3.862    +120  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   2.680    -914  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   2.380    -809  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   3    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   3    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   7    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   9    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   18    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune