Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kalundborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   48.487    -3.062  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   17    -1  
Antal normalklasser (2020)
245   188    +57  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   214    +74  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,4    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   24,1    -17,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   77.884    -13.631  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   46.773    +4.900  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   11.582    -7.159  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.245    -570  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   76.392    -6.270  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.285    -122  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   340    +611  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   12.891    -1.081  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.514    -53  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.808    +487  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.133    -93  
Bacheloruddannelser (2019)
156   185    -29  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   85    -38  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   431    -27  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.032    -257  
Venteliste - musikskole (2020)
42   117    -75  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   22    +4  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   302    +971  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   884    -269  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune