Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kalundborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   48.436    -2.585  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,3    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   17    -1  
Antal normalklasser (2020)
245   188    +57  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   214    +74  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,4    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   24,1    -17,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   76.302    -14.196  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   46.514    +3.467  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   11.154    -6.647  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.138    -369  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   74.334    -4.022  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.285    -122  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   340    +611  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   12.891    -1.081  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.514    -53  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.808    +487  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.133    -93  
Bacheloruddannelser (2019)
156   185    -29  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   85    -38  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   431    -27  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.150    -488  
Venteliste - musikskole (2019)
62   130    -68  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   26    +8  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   176    +1.069  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   881    -353  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune