Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kalundborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   48.602    -3.533  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   11,7    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   17    -1  
Antal normalklasser (2023)
233   182    +51  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   192    +66  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   17,9    -0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   24,1    -17,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   86.021    -13.843  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   49.460    +5.898  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   11.660    -6.796  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.927    -856  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   84.668    -8.965  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   1.454    -225  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   394    +509  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   12.689    -1.375  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   1.618    -63  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   4.038    +427  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   1.296    -125  
Bacheloruddannelser (2022)
176   210    -34  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   115    -53  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   385    -30  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   349    +64  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune