Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ringsted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   34.847    +10.578  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,9    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   135    +110  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   341    -53  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,2    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   27,3    -20,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   76.255    -12.002  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   45.943    +5.730  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   11.705    -7.282  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.136    -461  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   71.052    -930  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.268    -105  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   514    +437  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   8.690    +3.120  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.388    +73  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.109    +1.186  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.350    -310  
Bacheloruddannelser (2019)
156   282    -126  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   114    -67  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   341    +63  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   823    -48  
Venteliste - musikskole (2020)
42   115    -73  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   111    -85  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.105    +168  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   579    +36  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune