Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ringsted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   35.141    +9.937  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,7    -0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2022)
238   124    +114  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   323    -53  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,9    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   27,3    -20,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   81.721    -15.006  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   75.531    -1.093  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.921    -7.233  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.567    -619  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   75.531    -1.093  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.297    -88  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   545    +377  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   8.554    +2.740  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.452    +88  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.382    +998  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.560    -476  
Bacheloruddannelser (2021)
167   329    -162  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   140    -96  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   302    +38  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   846    -188  
Venteliste - musikskole (2021)
25   75    -50  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   112    -90  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   967    +625  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   588    -70  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune