Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Slagelse   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   79.073    -33.222  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   69.583    -27.068  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   73.430    -30.186  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   5.643    -3.036  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   245    +6  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   469    -151  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   84,3    -6,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   139    -72  
Areal (km2) (2020)
684   568    +115  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   79,7    +1,1  
Antal levendefødte (2019)
377   734    -357  
Antal døde (2019)
499   866    -367  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   79.875    -34.945  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   80.784    -36.540  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   81.920    -38.817  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   216.819    -1.516  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   233.816    +578  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   200.245    -4.583  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   295.163    -532  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   323.738    +3.328  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   267.301    -6.040  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.665    -1.083  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,5    -1,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   309    -266  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,8    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   43,3    +1,3  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   4.617    -2.189  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   9.336    -3.617  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   47.819    -21.115  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   17.301    -6.301  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,8    -0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,8    +0,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   60,5    -2,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,9    +2,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.740    -1.641  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   4.383    -1.648  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   4.825    -2.756  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   4.084    -1.933  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   5.052    -2.281  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   5.698    -2.373  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.930    -1.740  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.535    -1.889  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   2.010    -794  
Kvinder 90+ år (2020)
312   447    -135  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   3.931    -1.730  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   4.799    -1.952  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   5.176    -2.546  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   4.212    -1.785  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   5.121    -2.203  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   5.750    -2.361  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.839    -1.622  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   4.035    -1.492  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.326    -313  
Mænd 90+ år (2020)
152   180    -28  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   39.704    -17.190  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   39.369    -16.032  
Enlige kvinder (2020)
5.682   12.438    -6.756  
Enlige mænd (2020)
6.093   11.094    -5.001  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   13.692    -4.652  
Registreret partnerskab (2020)
13   26    -13  
Samlevende par (2020)
1.040   1.947    -907  
Samboende par (2020)
1.645   3.092    -1.447  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   61.816    -22.115  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   17.257    -11.107  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   41    +6  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   9.097    -4.884  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   3.751    -1.822  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   3.730    -2.118  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   21    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune