Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Slagelse   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   79.691    -34.613  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,5    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2022)
238   286    -48  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   322    -52  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,4    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   21,6    -15,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   70.877    -4.162  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.928    +510  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   8.841    -4.153  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.558    +390  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.928    +510  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.216    -2.007  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.236    -314  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   18.479    -7.185  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.784    -1.244  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   8.005    -3.625  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   2.381    -1.297  
Bacheloruddannelser (2021)
167   592    -425  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   148    -104  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   721    -381  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.029    -371  
Venteliste - musikskole (2021)
25   49    -24  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   38    -16  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   258    +1.334  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.304    -786  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune