Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Slagelse   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   79.073    -33.222  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,8    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   292    -47  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   329    -41  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,6    -15,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   68.384    -6.278  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   45.758    +4.223  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.453    -3.946  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.447    +322  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   71.034    -722  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.072    -1.909  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.178    -227  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   18.962    -7.152  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.558    -1.097  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.471    -3.176  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.152    -1.112  
Bacheloruddannelser (2019)
156   589    -433  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   115    -68  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   792    -388  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.145    -483  
Venteliste - musikskole (2019)
62   70    -8  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   21    +103  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   102    -68  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   234    +1.011  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.124    -596  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune