Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Stevns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   22.805    +23.046  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,2    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2020)
245   74    +171  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   537    -249  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   27,8    -21,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   75.906    -13.800  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   43.879    +6.102  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   11.598    -7.091  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   7.349    +1.420  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   59.581    +10.731  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   604    +559  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   300    +651  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.914    +5.896  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   762    +699  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.972    +2.323  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   737    +303  
Bacheloruddannelser (2019)
156   117    +39  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   68    -21  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   202    +202  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   312    +350  
Venteliste - musikskole (2019)
62   35    +27  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   7    +27  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.540    -295  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   150    +378  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune