Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Stevns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   23.473    +21.605  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2022)
238   73    +165  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   521    -251  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,4    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   27,8    -21,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   78.441    -11.726  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   60.560    +13.878  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.084    -6.396  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   7.446    +1.502  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   60.560    +13.878  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   656    +553  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   286    +636  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.924    +5.370  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   820    +720  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.073    +2.307  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   845    +239  
Bacheloruddannelser (2021)
167   125    +42  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   66    -22  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   202    +138  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   260    +398  
Venteliste - musikskole (2021)
25   37    -12  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   5    +17  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.540    +52  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   136    +382  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune