Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lejre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   28.623    +16.455  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,9    -1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2022)
238   136    +102  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   351    -81  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,6    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   19,1    -12,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   64.656    +2.059  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.798    +3.640  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.971    -3.283  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.889    -941  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.798    +3.640  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   939    +270  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   408    +514  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   6.115    +5.179  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.121    +419  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.954    +1.426  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   2.026    -942  
Bacheloruddannelser (2021)
167   266    -99  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   222    -178  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   166    +174  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   816    -158  
Venteliste - musikskole (2021)
25   68    -43  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   12    +10  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.404    +188  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.181    -663  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune