Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lejre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   27.996    +17.855  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,3    -1,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   136    +109  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   396    -108  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,4    -1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,1    -12,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   64.373    -2.267  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   44.543    +5.438  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.600    -3.093  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.640    -871  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   67.480    +2.832  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   931    +232  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   359    +592  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   6.381    +5.429  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.098    +363  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.768    +1.527  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.642    -602  
Bacheloruddannelser (2019)
156   240    -84  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   191    -144  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   170    +234  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   869    -207  
Venteliste - musikskole (2019)
62   80    -18  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   23    +11  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   571    +674  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.184    -656  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune