Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   40.107    +4.971  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   10,3    +1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2022)
238   120    +118  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   261    +9  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,6    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   29,4    -23,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   93.698    -26.983  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   84.750    -10.312  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.572    -6.884  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.831    +117  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   84.750    -10.312  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.019    +190  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   332    +590  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   10.232    +1.062  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   842    +698  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.915    +1.465  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   649    +435  
Bacheloruddannelser (2021)
167   123    +44  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   45    -1  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   468    -128  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   658    +0  
Venteliste - musikskole (2021)
25   62    -37  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   4    +18  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   956    +636  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.100    -582  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune