Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   40.539    +4.886  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,4    +2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   124    +121  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   474    -186  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,1    -0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   29,4    -23,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   92.659    -28.406  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   51.363    +310  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   12.477    -8.054  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.789    -114  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   83.056    -12.934  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   892    +271  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   345    +606  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.831    +979  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   837    +624  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.882    +1.413  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   589    +451  
Bacheloruddannelser (2019)
156   135    +21  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   37    +10  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   463    -59  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   779    -4  
Venteliste - musikskole (2020)
42   49    -7  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   16    +10  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   929    +344  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.313    -698  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune