Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   41.105    +4.746  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,5    +2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   124    +121  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   474    -186  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,1    -0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   29,4    -23,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   94.889    -32.783  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   51.953    -1.972  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   12.025    -7.518  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.360    +409  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   78.957    -8.645  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   892    +271  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   345    +606  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.831    +979  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   837    +624  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.882    +1.413  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   589    +451  
Bacheloruddannelser (2019)
156   135    +21  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   37    +10  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   463    -59  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   692    -30  
Venteliste - musikskole (2019)
62   76    -14  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   27    +7  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   956    +289  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.375    -847  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune