Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Næstved   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   83.801    -38.723  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,3    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2022)
238   326    -88  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   1.061    -791  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,5    -1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   16,0    -9,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   93.251    -26.536  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.969    +3.469  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.617    -1.929  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.763    +185  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.969    +3.469  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.173    -1.964  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.389    -467  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   19.968    -8.674  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.981    -1.441  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   9.044    -4.664  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   2.612    -1.528  
Bacheloruddannelser (2021)
167   488    -321  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   168    -124  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   752    -412  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.499    -841  
Venteliste - musikskole (2021)
25   101    -76  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   32    -10  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.362    +230  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.383    -865  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune