Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Næstved   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   83.143    -37.292  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   332    -87  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   1.223    -935  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,1    -3,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   16,0    -9,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   77.276    -15.170  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   54.069    -4.088  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.399    -1.892  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.577    +192  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   67.458    +2.854  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.908    -1.745  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.210    -259  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   20.474    -8.664  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.847    -1.386  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   8.606    -4.311  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.428    -1.388  
Bacheloruddannelser (2019)
156   476    -320  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   148    -101  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   804    -400  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.809    -1.147  
Venteliste - musikskole (2019)
62   135    -73  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   49    -15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.260    -15  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.182    -654  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune