Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Næstved   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   83.181    -37.756  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,5    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   332    -87  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   1.223    -935  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,1    -3,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   16,0    -9,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   82.142    -17.889  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   56.651    -4.978  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.560    -2.137  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.675    +0  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.921    +1.201  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.908    -1.745  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.210    -259  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   20.474    -8.664  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.847    -1.386  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   8.606    -4.311  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.428    -1.388  
Bacheloruddannelser (2019)
156   476    -320  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   148    -101  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   804    -400  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.839    -1.064  
Venteliste - musikskole (2020)
42   168    -126  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   60    -34  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.361    -88  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.424    -809  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune