Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Guldborgsund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   60.722    -14.871  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,9    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   14    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   230    +15  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   361    -73  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,1    -2,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   17,0    -10,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   76.326    -14.220  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   56.121    -6.140  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.373    -2.866  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   7.836    +933  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   69.446    +866  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.663    -500  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   772    +179  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   15.455    -3.645  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.623    -162  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.629    -1.334  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.432    -392  
Bacheloruddannelser (2019)
156   275    -119  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   52    -5  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   536    -132  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   730    -68  
Venteliste - musikskole (2019)
62   78    -16  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   11    +23  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   808    +437  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   358    +170  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune