Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Guldborgsund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   60.328    -14.903  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,8    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   14    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   230    +15  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   361    -73  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,1    -2,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   17,0    -10,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   79.627    -15.374  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   57.366    -5.693  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.315    -2.892  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   7.867    +808  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.820    -698  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.663    -500  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   772    +179  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   15.455    -3.645  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.623    -162  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.629    -1.334  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.432    -392  
Bacheloruddannelser (2019)
156   275    -119  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   52    -5  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   536    -132  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   729    +46  
Venteliste - musikskole (2020)
42   55    -13  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   7    +19  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   816    +457  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   716    -101  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune