Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vordingborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vordingborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   45.566    +285  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,6    +0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   168    +77  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   554    -266  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,9    -1,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   25,0    -18,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   72.486    -10.380  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   45.778    +4.203  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   10.825    -6.318  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.235    +534  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   70.281    +31  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.366    -203  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   554    +397  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.741    +1.069  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.245    +216  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.410    -115  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.305    -265  
Bacheloruddannelser (2019)
156   264    -108  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   78    -31  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   424    -20  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.538    -876  
Venteliste - musikskole (2019)
62   131    -69  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   36    -2  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   301    +944  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   205    +323  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune