Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Bornholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   39.499    +6.352  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,9    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   111    +134  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   348    -60  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,9    -3,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   33,0    -26,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   71.146    -9.040  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   40.073    +9.908  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   13.587    -9.080  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   7.223    +1.546  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.163    +4.149  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.044    +119  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   347    +604  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.158    +1.652  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   960    +501  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.576    +719  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.063    -23  
Bacheloruddannelser (2019)
156   248    -92  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   68    -21  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   324    +80  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   913    -251  
Venteliste - musikskole (2019)
62   67    -5  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   1    +33  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.300    -55  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune