Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Bornholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   39.570    +5.855  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,8    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   111    +134  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   348    -60  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,9    -3,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   33,0    -26,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.905    -10.652  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   42.168    +9.505  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   13.452    -9.029  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   7.440    +1.235  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.925    +1.197  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.044    +119  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   347    +604  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.158    +1.652  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   960    +501  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.576    +719  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.063    -23  
Bacheloruddannelser (2019)
156   248    -92  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   68    -21  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   324    +80  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   809    -34  
Venteliste - musikskole (2020)
42   55    -13  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   8    +18  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.300    -27  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune