Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Assens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   40.867    +4.558  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,9    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   191    +54  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   314    -26  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,7    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,1    -12,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   65.051    -798  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   45.806    +5.867  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.851    -5.428  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.584    +91  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.829    +3.293  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   930    +233  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   427    +524  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.397    +1.413  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.355    +106  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.809    +486  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.197    -157  
Bacheloruddannelser (2019)
156   245    -89  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   91    -44  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   347    +57  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   719    +56  
Venteliste - musikskole (2020)
42   53    -11  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   14    +12  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   761    +512  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   37    +578  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune