Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Assens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   40.965    +4.886  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,3    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   191    +54  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   314    -26  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,7    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,1    -12,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   63.467    -1.361  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   44.009    +5.972  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.612    -5.105  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.538    +231  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.715    +5.597  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   930    +233  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   427    +524  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.397    +1.413  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.355    +106  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.809    +486  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.197    -157  
Bacheloruddannelser (2019)
156   245    -89  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   91    -44  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   347    +57  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   731    -69  
Venteliste - musikskole (2019)
62   72    -10  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   12    +22  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.227    +18  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   455    +73  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune