Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kerteminde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   23.812    +22.039  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,5    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   105    +140  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   320    -32  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,3    -5,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   75.544    -13.438  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   56.893    -6.912  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.815    -1.308  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.882    -113  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   71.381    -1.069  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   537    +626  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   267    +684  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.986    +5.824  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   679    +782  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.221    +2.074  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   724    +316  
Bacheloruddannelser (2019)
156   170    -14  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   59    -12  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   200    +204  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   438    +224  
Venteliste - musikskole (2019)
62   28    +34  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   4    +30  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.850    -605  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   925    -397  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune