Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kerteminde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   23.847    +21.578  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,1    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   105    +140  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   320    -32  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,3    -5,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.749    -10.496  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   56.468    -4.795  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.458    -2.035  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.692    -17  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   71.761    -1.639  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   537    +626  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   267    +684  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.986    +5.824  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   679    +782  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.221    +2.074  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   724    +316  
Bacheloruddannelser (2019)
156   170    -14  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   59    -12  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   200    +204  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   370    +405  
Venteliste - musikskole (2020)
42   20    +22  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   11    +15  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.725    -452  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   925    -310  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune