Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kerteminde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   24.034    +21.044  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,9    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   100    +138  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   306    -36  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,4    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,3    -5,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   76.838    -10.123  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.144    +1.294  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.552    -1.864  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.668    +280  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.144    +1.294  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   576    +633  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   306    +616  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.851    +5.443  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   743    +797  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.403    +1.977  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   803    +281  
Bacheloruddannelser (2021)
167   173    -6  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   74    -30  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   147    +193  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   309    +349  
Venteliste - musikskole (2021)
25   34    -9  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   8    +14  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.850    -258  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   822    -304  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune