Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   31.933    +13.492  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,5    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   99    +146  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   570    -282  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,1    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   33,9    -27,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   84.721    -20.468  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   46.223    +5.450  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   12.786    -8.363  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.066    +609  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   64.984    +5.138  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   961    +202  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   358    +593  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.562    +4.248  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   990    +471  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.052    +1.243  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.009    +31  
Bacheloruddannelser (2019)
156   193    -37  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   105    -58  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   290    +114  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   471    +304  
Venteliste - musikskole (2020)
42   64    -22  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   38    -12  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.208    -935  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   435    +180  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune