Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   32.009    +13.842  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,8    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   99    +146  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   570    -282  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,1    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   33,9    -27,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   79.227    -17.121  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   44.237    +5.744  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   12.533    -8.026  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.065    +704  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   63.327    +6.985  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   961    +202  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   358    +593  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.562    +4.248  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   990    +471  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.052    +1.243  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.009    +31  
Bacheloruddannelser (2019)
156   193    -37  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   105    -58  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   290    +114  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   506    +156  
Venteliste - musikskole (2019)
62   65    -3  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   34    +0  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.120    -875  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   410    +118  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune