Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   32.098    +12.980  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,3    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2022)
238   106    +132  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   535    -265  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,2    -2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   33,9    -27,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   88.425    -21.710  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   67.651    +6.787  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   13.152    -8.464  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.235    +713  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   67.651    +6.787  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.017    +192  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   379    +543  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   7.355    +3.939  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.042    +498  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.156    +1.224  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.218    -134  
Bacheloruddannelser (2021)
167   228    -61  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   116    -72  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   255    +85  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   448    +210  
Venteliste - musikskole (2021)
25   36    -11  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   36    -14  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.170    -578  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   381    +137  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune