Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odense   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   205.509    -160.084  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   171.735    -129.641  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   187.896    -145.059  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   17.613    -15.025  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   410    -153  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   447    -134  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   97,2    -19,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   672    -606  
Areal (km2) (2021)
684   306    +378  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,2    +0,0  
Antal levendefødte (2020)
385   2.334    -1.949  
Antal døde (2020)
518   1.725    -1.207  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   209.440    -164.784  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   214.622    -170.731  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   220.799    -178.186  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   217.495    +5.549  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   233.850    +11.892  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   201.737    -2.161  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   299.596    +6.082  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   329.319    +13.401  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   270.958    -3.579  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   5.631    -4.989  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,8    -2,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   1.149    -1.071  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,2    -0,8  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   39,8    +5,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   12.965    -10.588  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   22.823    -17.210  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   133.847    -107.654  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   35.874    -24.632  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,3    -1,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,1    +1,3  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   65,1    -7,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   17,5    +7,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   10.062    -8.044  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   10.750    -8.040  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   21.358    -19.335  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   11.849    -9.716  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   12.049    -9.360  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   12.351    -9.028  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   10.513    -7.306  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   9.373    -6.682  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   4.429    -3.180  
Kvinder 90+ år (2021)
307   1.127    -820  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   10.784    -8.664  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   10.966    -8.185  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   21.618    -19.087  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   12.893    -10.483  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   11.947    -9.093  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   12.293    -8.959  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   9.881    -6.631  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   7.819    -5.254  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   3.065    -1.983  
Mænd 90+ år (2021)
148   382    -234  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   103.861    -81.511  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   101.648    -78.573  
Enlige kvinder (2021)
5.758   36.175    -30.417  
Enlige mænd (2021)
6.150   32.295    -26.145  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   30.858    -21.940  
Registreret partnerskab (2021)
15   79    -64  
Samlevende par (2021)
1.026   4.887    -3.861  
Samboende par (2021)
1.633   10.311    -8.678  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   150.320    -111.158  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   55.189    -48.926  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   36    +11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   26.217    -21.902  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   11.320    -9.271  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   11.752    -10.052  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   10    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune