Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odense   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   204.895    -159.044  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   170.552    -128.037  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   186.485    -143.241  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   18.410    -15.803  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   436    -185  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   462    -144  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   97,2    -19,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   670    -603  
Areal (km2) (2020)
684   306    +378  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,0    -0,2  
Antal levendefødte (2019)
377   2.306    -1.929  
Antal døde (2019)
499   1.727    -1.228  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   209.869    -164.939  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   214.962    -170.718  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   221.230    -178.127  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   217.495    +5.549  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   233.850    +11.892  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   201.737    -2.161  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   291.382    +3.249  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   320.754    +6.312  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   263.169    -1.908  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   4.829    -4.247  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   5,0    -2,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   846    -803  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,9    -0,7  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   39,7    +4,9  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   12.884    -10.456  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   22.894    -17.175  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   133.852    -107.148  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   35.265    -24.265  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,3    -1,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,2    +1,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   65,3    -7,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   17,2    +6,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   10.003    -7.904  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   10.807    -8.072  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   21.308    -19.239  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   11.699    -9.548  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   12.126    -9.355  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   12.276    -8.951  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   10.552    -7.362  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   9.192    -6.546  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   4.349    -3.133  
Kvinder 90+ år (2020)
312   1.106    -794  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   10.879    -8.678  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   10.970    -8.123  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   21.603    -18.973  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   12.775    -10.348  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   12.041    -9.123  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   12.288    -8.899  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   9.864    -6.647  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   7.684    -5.141  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   2.998    -1.985  
Mænd 90+ år (2020)
152   375    -223  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   103.418    -80.904  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   101.477    -78.140  
Enlige kvinder (2020)
5.682   35.854    -30.172  
Enlige mænd (2020)
6.093   32.104    -26.011  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   31.007    -21.967  
Registreret partnerskab (2020)
13   80    -67  
Samlevende par (2020)
1.040   4.729    -3.689  
Samboende par (2020)
1.645   10.229    -8.584  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   150.059    -110.358  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   54.836    -48.686  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   36    +11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   25.179    -20.966  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   10.691    -8.762  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   10.899    -9.287  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   10    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune